• 0912 7900 296

آموزش دف درباره ما

 

  • آموزش تخصصی ساز دف
  • آموزش ابتدایی تا دوره عالی ویژه آقایان و بانوان( آموزش به گروه سنی نوجوانان از سن 11 سال به بالا پذیرفته خواهد شد )
  • آموزش  تئوری موسیقی (سلفژ)
  • مشاوره رایگان (جهت آموزش اولیه و تهیه ساز)
  •  مکان آموزش به انتخاب هنرجو و به صورت خصوصی تشکیل می گردد . 
  • محل آموزش درخواستی توسط هنرجویان محترم فقط در(مناطق 7 و 8  استان تهران) پذیرفته می شود . 
پیش روی ماه ما مستانه یک رقصی کنید                مطربا بهر خدا بردف بزن ضربی حزین
آموزش پیشرفته دف

درباره دفکلمات کلیدی

ساز دف

دف

فروش کتاب الکترونیکی دف

آموزش تخصصی دف

سلفژ

وزن خوانی

اشکال نت های موسیقی

دف نوازی

دف زنی

موسیقی سنتی

آموزش دف

تاریخچه دف

آشنایی با ساز دف

ساز کوبه ای

کتاب الکترونیکی دف

معنی دف

خرید اینترنتی آموزش دف


آموزش دفمعرفی ساز دف

در فرهنگ دكتر محمد معين در هامش كلمه‌ی دف نقش دايره‌ی زنگی به چشم می خورد و در فرهنگ بهدينان در مقابل كلمه‌ی «دپ» نوشته شده است دف = داريه و يا در فرهنگ گيل و ديلم در مقابل كلمه‌ی دف نوشته شده است: دايره زنگی و هم‌چنين در فرهنگ مختصر اردو به فارسی در مقابل دف نوشته شده است دايره و بسياری موارد ديگر.

دفتماس با ما

قالب رنگ
الگو
تصویر پس زمینه